Welkom

Onze vogelwerkgroep bestaat sinds 1968. Het is door een paar enthousiaste vogellaars ontstaan. En deze hebben door heel de Beemster kasten geplaatst voor Torenvalken en Uilen. De Beemster is ± 7200 hectare groot en is omringt door de Beemster ringvaart wat tevens de grens van ons werkgebied is.

De ringer van het eerste uur was Foeke Wagenaar, die mede met de andere leden de kasten nakeken en de jongen van een vogeltrekstation ring voorzag.

Hij heeft dit met veel toewijding en plezier tot zijn dood in 2003 gedaan

Hierdoor is er een lange reeks van gegevens ontstaan van vooral Torenvalken, waardoor je dus duidelijke afname of toename te zien krijgt.

Ook werden er kunstnesten voor Boomvalken in hoogspanningsmasten geplaatst (Met toestemming van Nuon)

De in de Vogelwerkgroep Beemster actieve  medewerkers zijn in 2014

voorzitter / ringer               Gerrit Bochem      Email vogel7@dds.nl

secretaris / hulp ringer      Andre’ Taam

penningmeester                 Cor Dijkshoorn

medewerker                        Rik Havik

Op alle gegevens en foto’s is Copyright © 2013 van toepassing